zazell.net

DigiWallet APP

DigiWallet APP

De nieuwe Digiwallet App is een complete rebuild van de app. Naast de QR Scanner en Kaarten en Passen functies zijn ook QR Payments en QR Auth toegevoegd.
Als er een URL wordt gescant, probeert de app in te schatten of het een veilige link is of niet. met QR Auth is het mogelijk om DW Auth QR codes te scanner voor two-factor authenticatie op sites waar dit is geintegreerd.

Deze app heb ik gebouwd in het Flutter framework, de backend API’s waar de app gebruik van maakt zijn gebouwd in PHP (Yii2 Framework).